Възможности за работа | Контакти | Карта на сайта Фейсбук EN | BG | DE | FR

Хотелски услуги и удобства

Политика и стандарти в областта на околната среда

В Holiday Inn София имаме ангажимент да изпълняваме определени стандарти, които спомагат за опазване и поддържане на околната среда за бъдещите поколения.
Даваме си ясна сметка, че заедно с Вас можем да допринесем за една по-чиста и безопасна околна среда и гарантираме, че проблемите на околната среда са наша основна грижа и като такива получават необходимото внимание.

За изпълнение на този ангажимент, ние спазваме разпоредбите на съответното законодателство в областта на околната среда и възприемаме проактивен подход към бъдещи изисквания и задължения.

Стремим се съхраняваме природните ресурси чрез отговорно използване на енергията, водата и природните ресурси, а също и като поддържаме очакваното от нашите гости качество на услугите.
Контролираме дейностите си и се стремим към непрекъснатото им подобряване чрез намаляване на потреблението, повторно използване и рециклиране, като например потребление на енергия, намаляване на отпадъчните материали и консумацията на вода.
Работим с доставчици, които имат съвместими с нашите политики за управление на тяхното въздействие върху околната среда.
Чрез нашия активен екип, ангажиран с въпросите на околната среда, ние гарантираме, че нашите дейности подлежат на непрекъснат преглед и актуализиране и за тях са информирани всички наши служители.

Промоции