Възможности за работа | Контакти | Карта на сайта Фейсбук EN | BG | DE | FR

Хотелски услуги и удобства

Мерки за противопожарна безопасност

Нашата мисия е да осигурим безопасен и сигурен престой на нашите гости

Мерките за противопожарна безопасност и сигурност в нашия хотел включват:

Установени корпоративни стандарти за сигурност
Дежурна охрана
Достъпни аварийни телефони в баните на хотелските стаи и в обществените зони
Детектори за дим и топлина във всички хотелски стаи и обществените зони
Редовни обучения на целия персонал за пожарна аварийност и евакуация
Седмични тестове на пожароизвестителната система
Квалифицирани специалисти по оказване на първа помощ
Медицинско обслужване и лекар на повикване

Промоции