Съобщение

 

За вътрешен конкурс за интериорен проект и преустройство – CROWNE PLAZA® SOFIA

 

 1. Основание за провеждане на конкурса

Задание на инвеститора за провеждана за конкурс за интериорен проект и преустройство,    съгласувано с представители на IHG.

 1. Участници в конкурса

Всички участници в конкурса са поканени за участие персонално от инвеститора. Те са значими специалисти в областта на хотелския интериорен дизайн.

 1. Жури на конкурсните разработки

Съгласно изискванията на заданието журито включва:

 • представители на инвеститора;
 • архитекти с опит в проектирането на хотели и интериорния дизайн на хотели.

 

 1. Критерии за оценка на конкурсните разработки в конкурса:

 • Ясна функция.
 • Връзка на интериорните елементи със съществуващата архитектура на сградата.
 • Композиция, разполагане и мащабност на мебелите и интериорните елементи в пространството.
 • Иновативност на детайлите и предложените решения.
 • Художествен синтез и участието на произведения на изкуството.
 • Финансов аспект.

 

 1. Журиране на конкурсните разработки

 • Проведени са три заседания за обсъждане на конкурсните разработки;
 • обективно са приложени посочените критерии;
 • установено е, че няма безспорен победител, което налага провеждане на II кръг с участието по мнение на журито на четири разработки;
 • излъчени са четири разработки, които да бъдат третирани в съответствие със заданието и поканени за участие във II кръг на конкурса;
 • журито излезе с решение за следните резултати от проведения конкурс:
 • Две втори награди на стойност от 5 000 евро с покана за участие във II кръг
 • Две трети награди на стойност от 3000 евро с покана за участие във II кръг
 • Една трета награда на стойност от 3000 евро без покана за участие във II кръг.
 1. Финализиране на конкурса

Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени след журиране на разработките, представени от екипите, поканени за участие във II кръг.

 

Инвеститорът благодари на всички участници в проведения I кръг на конкурса.