Добре дошли >> Евро проект

 

Проект и главна цел:
Проект: BG16RFOP002-2.0770099  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

 

Бенефициент: Меридиан Хотелс България ЕООД

 

Обща стойност: 150 000лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 22.02.2021г.
Край: 22.05.2021г.