Добре дошли  >> Практическа информация

 • Географско местоположение на България

  България се намира в югоизточна Европа и източната част на Балканския полуостров. На север граничи с Румъния, на запад с Република Македония и Федерална Република Югославия, на изток с Черно море, на югоизток с европейската част на Турция, а на юг с Гърция. Площ: 111 000 кв. км

 • Климат

  България има умерен климат със студени и влажни зими и сухи и горещи лета. Средни летни температури: +26 до +35 градуса по Целзий (79 до 95 градуса по Фаренхайт). Средните зимни температури са от -5 до +5 градуса по Целзий (23 до 41 градуса по Фаренхайт). За потенциалните посетители, живеещи в Южното полукълбо следва да отбележим, че в България зимите са в периода от декември до края на февруари, а летата от юни до края на август.

 • Българският език

  Българският е индоевропейски език от групата на южнославянските езици, заедно със сърбохърватският и словенският. Той е най-разпространеният говорим език в България. Български се говори и в Канада, Гърция, Унгария, Израел, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция, Украйна и Съединените американски щати, като се счита за майчин език на около 9 милиона души. Българският е най-ранният писмено документиран славянски език. Историческото му развитие се характеризира с три периода: старобългарски (9 до 11 век), среднобългарски (12 до 15 век) и новобългарски (от 16 век до съвремието). Съвременната писмена норма е стандартизирана през 19-ти век. Някои думи и структури в българския са запазени от езика на прабългарите — народи от Централна Азия, които мигрират, установяват се на територията на днешна България и постепенно възприемат езика на местните славянски племена. С изключение на тези словоформи българският няма изразена връзка с езика на прабългарите. В българския се наблюдават някои езикови иновации, които го отличават от останалите славянски езици, сред които пълно отпадане на падежните форми при съществителните имена, възникване на определителен член под формата на наставка (под влиянието на старобългарския или на албанския), липсата на инфинитив при глаголите и запазването и развитието на протославянската глаголна система. В езика съществуват редица несвидетелски форми на глаголите, използвани при преразказ, изразяване на съмнение и т.н

 • Национална валута

  Националната валутна единица на България (валутен код: BGN) е левът. Тя е стотична, т.е. всеки лев е разделен на 100 стотинки. Националната валута се емитира от Българската народна банка, която работи с държавни средства и управлява бюджетните сметки.

 • Вероизповедания в България

  Българската православна църква, която изиграва изключително важна роля за съхранение на българската култура по време на османската окупация, продължава да бъде сред значимите и водещи институции по отношение на единението на нацията, дори в периода на следвоенния комунистически режим. Независимо от статута на православието на официално вероизповедание, България има традиция на толерантност към други християнски вероизповедания.

 • Времева зона

  Часовата зона в България е Източноевропейско стандартно време (EET). Часовият пояс EET изпреварва средното време по Гринуич с два часа (GMT+2).

 • Телефонни кодове

  Код на България: 359 Телефонни кодове на най-големите градове в България: 73- Благоевград; 56- Бургас; 66- Габрово; 96- Монтана; 34- Пазарджик; 64- Плевен; 32- Пловдив; 82- Русе; 2- София; 42- Стара Загора; 52- Варна; 62- Велико Търново; 94- Видин.

 • Електричество, телефони и контакти в България

  BЕлектричеството е с напрежение 220 волта. Това означава, че ако компютърът или устройството Ви не могат да функционират в режим на двоен волтаж или не са проектирани за работа в режим 220 волта, ще Ви бъде необходим адаптер или трансформатор. Циклите (Hz) са 50 в секунда. България използва стандартните европейски незаземени контакти, т.е. най-разпространените и често използваните в света.

Източник: Invest Bulgaria